Omavalmentajalta saa uutta intoa kuntoiluun

Huippu-urheilijoiden taustajoukoissa on aina valmentaja tai valmennustiimi. Syy tähän on varsin yksinkertainen: valmentaja auttaa urheilijaa kohti parhaita mahdollisia tuloksia. Oli laji mikä tahansa, urheilijan tukiverkko mahdollistaa sen, että hän voi keskittyä suorituksessaan olennaiseen. Kovaa treenatessa iskee helposti vauhtisokeus, jolloin uusien ratkaisujen etsimisen sijaan pusketaan samaa vanhaa mutta suuremmalla teholla. Sama pätee huippu-urheilun lisäksi myös kuntoiluun oman hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Saavuttaaksesi parhaan mahdollisen tuloksen tarvitset ulkopuolista apua, joka auttaa viemään sinut tavoitteeseesi.

Personal trainereiden suosio on viime vuosina ollut kasvussa, sillä yhä useampi kuntoilija ymmärtää omavalmentajan hyödyt. Vaikka tavoite ei olisikaan yltää maailman huipulle jossain tietyssä lajissa, on peruskuntoilussakin aina ainakin yksi tavoite, ja se on oman fyysisen kunnon kohottaminen.

Mitä vähemmän on kokemusta liikunnan ja ruokavalion suunnittelusta, sitä suuremmalla syyllä personal trainer kannattaa ottaa mukaan treeneihin heti alusta alkaen, jotta vältetään turhat loukkaantumiset ja paikallaan junnaaminen. Personal trainerin avulla pääset kohti pysyvää elämänmuutosta.

Miksi personal trainerin hankkiminen kannattaa?

Omaan terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen on aina kannattavaa. Personal trainerin kanssa on mahdollisuus oppia kaikki tieto ja taito terveellisestä ruokavaliosta sekä liikunnasta. Omavalmentajan kanssa liikunnan aloittaminen on turvallista. Ohjauksen avulla tavoitteet saavutetaan paremmin ja motivaatio pysyy korkealla.

Personal trainer laatii asiakkaalle oman henkilökohtaisen suunnitelman omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa otetaan huomioon, mitkä ovat asiakkaan haasteet ja mahdollisuudet. Näistä luodaan omannäköinen polku kohti tavoitetta. Suunnitelmasta luodaan sellainen, että siihen pystyy sitoutumaan.

Personal trainer ohjaa terveelliseen elämäntapamuutokseen. Häneltä saa neuvoja ja ohjausta innostuneessa muodossa omien tavoitteiden saavuttamiseen. Uudet ruokatottumukset vaativat tietoa, taitoa ja toteuttamista. Valmennuksen avulla motivaatio ruokavalion muuttamiseen pysyy yllä ja muutoksia alkaa pala kerrallaan näkymään. Elämänmuutos tuo mukanaan energiaa arkeen ja parempaa stressinhallintaa. Pienistä positiivisista muutoksista kertyy oman hyvinvoinnin lisääntyminen askel kerrallaan. Pysyvät muutokset ovat hitaita, joten niitä voi olla vaikea huomata. Omavalmentaja auttaa muutosten näkemisessä ja innostaa jatkamaan eteenpäin.

Mistä löytää sopiva personal trainer?

Kuntokeskuksilla on yleensä tarjolla personal trainer -palveluita. Personal trainer voi toimia saman kuntokeskuksen ryhmäliikuntatuntien vetäjänä, joten häneen voi tutustua etukäteen osallistumalla tunneille. Kuntokeskuksista voi myös kysyä, osaavatko he suositella sopivaa personal traineria.

Omavalmentajia toimii yksityisyrittäjinä, joten heidät löytää www-sivujen ja sosiaalisen median kautta. Potentiaalisilta omavalmentajilta voi pyytä ilmaista tutustumiskäyntiä, jolloin heiltä voi kysellä heidän työtavoistaan. Kysellä voi myös tutuilta, onko kukaan käyttänyt personal trainer -palveluita. Myös nettisivuilta voi löytyä suosituksia omavalmentajista.

Palveluita on tarjolla myös pienryhmille. Se on hyvä vaihtoehto, jos pitää toisten samanhenkisten ihmisten seurasta. Vertaisryhmän tuki antaa lisämotivaatiota suunnitelman eteenpäin viemiselle. Lisäksi saa tutustua uusiin ihmisiin, joiden kanssa on hyvä jatkaa valmennuksen jälkeenkin kohti omia uusia tavoitteita. Harjoittelu ei tunnu puurtamiselta silloin, kun sitä voi tehdä hyvässä ryhmässä.

Kun lähtee etsimään hyvää personal traineria, kannattaa selvittää koulutus ja kokemus. Hyvällä personal trainerilla on oltava osaamista fysiologiasta, anatomiasta ja ravitsemuksesta. Myös vuorovaikutustaidot ovat tärkeä asia.

Millaista personal trainer -palvelu käytännössä on?

Personal trainer tukee asiakkaan elämäntapamuutosta. Omavalmennus sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Tavoitteena voi olla esimerkiksi painonhallinta, ruokailutottumusten muuttaminen ja energian lisääminen arkeen. Tavoitteena voi olla myös turvallisen liikuntaharrastuksen löytäminen rajoitteet ja sairaudet huomioiden tai oman kuntoutumisen tukeminen.

Alkuhaastattelussa personal trainer käy läpi asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti, ja kartoittaa muun muassa liikunta- ja ruokailutottumukset. Kuntotestaus kuuluu myös alkuvaiheen kartoitukseen. Asiakkaan tavoitteet huomioiden valmennuksessa laaditaan kaikkien näiden tietojen perusteella ruokasuositukset ja liikuntaohjelma sekä sovitaan tapaamiskerroista.

On tärkeää löytää itselleen mielekäs ja sopiva liikuntalaji. Uusia lajeja voi testata turvallisesti personal trainerin ohjauksessa kaksin tai ryhmässä. Asiakas ostaa personal trainerilta tietyn määrän tapaamisia. Tapaamisten välillä pidetään päiväkirjaa sekä ruokavaliosta että kuntoilusta. Yhdessä liikkumisen ohella päiväkirjan merkintöjä käydään läpi tapaamisissa. Personal trainerilta saa täsmävinkit ruokailutottumusten parantamiseen ja uusia ideoita kuntoiluun. Hyvä omavalmentaja pystyy tuomaan tiedon asiakkaan käytännön arkeen. Tiedon lisääntyessä asiakas osaa paremmin kiinnittää huomiota siihen, mitkä asiat vaikuttavat omaan hyvinvointiin.

Fyysistä vai henkistä valmennusta?

Personal trainer -palvelut ovat parhaimmillaan sekä fyysistä että henkistä valmennusta. Hyvässä valmennuksessa oppii huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan kokonaisvaltaisesti. Fyysisten harjoitusten vastapainona on lepo ja palautuminen. Harjoittelusta ei tehdä stressaavaa vaan innostavaa uuden oppimista. Valmennuksen tärkeä osa on henkinen valmennus. Tavoitteena on ohjata, tukea ja innostaa asiakasta kohti hyvinvoivaa kehoa ja mieltä. Ilman motivaatiota ei tule pysyviä tuloksia ja siksi personal trainer -palvelut ovat monille ratkaisu pitkään ajatuksen tasolla olleeseen elämäntapamuutoksen toteuttamiseen.

Kohti pysyviä tuloksia

Ajatus muutoksesta on voinut olla pitkään mielessä. Personal trainer -palveluun hakeutuvat ovat valmiiksi motivoituneita ja sitoutuneita pysyvään elämänmuutokseen. Valmentajan ohjaus, tuki, innostus ja motivointi ovat kuitenkin tarpeellisia, vaikka oma into muutokseen onkin jo olemassa. Pysyvät elämäntapamuutokset ovat hitaita, jopa niin hitaita, että ihminen ei yleensä niitä itse huomaa. Motivaatio ei pääse loppumaan, kun valmentaja pitää uskoa muutokseen yllä. Matka personal trainerin avulla on parhaimmillaan hauska ja innostava kokemus, joka nostaa itsetuntoa. ”Minä osaan! Minä pystyn!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *